Novinky

1. ledna 2017

Účast na zahraničních veletrzích
Společnost Šálek s.r.o. zahájila v roce 2016 projekt „Účast na zahraničních veletrzích“,reg. číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007519, spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt zahrnuje účast až na 13 mezinárodních výstavách v Evropě a Africe a jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost společnosti v mezinárodním prostředí.

1. ledna 2013

Inovační projekt – rekultivátor zanedbaných nezpevněných ploch  
Společnost Šálek s.r.o. v současnosti realizuje projekt v PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCE SCHOPNOST 2014-2020. V rámci tohoto projektu dojde k pořízení výrobních zařízení, softwarového a ostatního IT vybavení. Cílem projektu je zlepšit konkurenceschopnost firmy na tuzemském a zahraničním trhu. Přístroje a zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem pořízení do 2/2018. Na pořízení vybavení je poskytována finanční podpora z fondů EU.  

Potřebujete technickou konzultaci?
Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktujte nás